“Design thinking” to tak naprawdę “design DOING”

Sprawdź nasze przykładowe realizacje:

.

PROJEKTOWANIE STRATEGII, NARZĘDZI I USŁUG EDUKACYJNYCH

.

UCZELNIE WYŻSZE

 • metodyka design thinking – program rozwojowy dla pracowników dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • metodyka design thinking – program rozwojowy dla pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego
 • szkolenie moderatorów design thinking dla pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
 • warsztaty “design thinking w biznesie” dla Biura Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
 • “Projektowanie modeli biznesowych przy wykorzystaniu design thinking”, Szkoła Główna Handlowa
 • Service design jako instrument przewagi konkurencyjnej“, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy design thinking – ujęcie praktyczne w biznesie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • “zaprojektuj to!” – warsztaty design thinking w formie lekcji przedsiębiorczości dla studentów uczelni wyższej
 • “warsztaty kreatywności” na specjalności Systemy inteligentne (EIS) w ramach studiów z Informatyki, Wydział EAIiIB, AGH
 • “warsztat kreatywności” dla studentów Informatyki Analitycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • szkolenia dot. burzy mózgów, metod kreatywnych, design thinking dla organizacji pozarządowych (m.in. ZHP, Amnesty International, organizacji studenckiej AGH BEST)

.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

.

SZKOŁY PODSTAWOWE

.

SZKOLENIA I WARSZTATY OTWARTE

 • Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF – Internet Governance Forum 2021 – warsztaty dotyczące cyfrowego wellbeing
 • konferencja online dla dyrektorów, obecnych i przyszłych nauczycieli, wykładowców “Projektowanie rozwiązań dla edukacji, czyli design thinking po polsku”
  >> edycja 2019
  >> edycja 2020
  >> edycja 2021
  >> edycja 2022
  >> edycja 2023
 • warsztaty “Przetestuj to! jak wykorzystać design thinking w pracy szkolnego doradcy zawodowego?” podczas konferencji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podsumowującej projekt badawczy “Badanie predyspozycji zawodowych uczniów”
 • webinary (szkolenia online) nt. narzędzi design thinking w edukacji: “Mapa trendów i mapa interesariuszy”, “Ścieżka klienta i moodboard”, “Wywiady pogłębione – przygotowanie i prowadzenie”, “Diagnozowanie potrzeb”, “Generowanie pomysłów”
 • webinar: “Narzędzia empatii w pracy edukatora – persona i mapa empatii” w ramach festiwalu myślenia projektanckiego Design Thinking Week 2018
 • warsztaty “Przetestuj to! jak design thinking może wspierać doradztwo zawodowe w szkole?” podczas konferencji edukacyjnej pt. Kuferek Zawodowy jako narzędzie wspomagające nauczycieli, wychowawców, pedagogów i doradców zawodowych
 • warsztaty nauczycieli “jak wykorzystać design thinking do zwiększenia zaangażowania uczniów?” podczas konferencji Innowacyjna Edukacja
 • cykliczne szkolenia otwarte dla przyszłych moderatorów design thinking
 • Ostrów Gov Jamwarsztaty projektowania usług (service design) prowadzone w metodyce design thinking – wypracowywanie pomysłów na innowacyjne zagospodarowanie części przestrzeni miejskiej razem z obywatelami
 • „innowacje społeczne” – warsztaty otwarte dla pracowników pomocy społecznej – wykorzystanie design thinking do wypracowania pomysłów na innowacje społeczne
 • cykl warsztatów otwartych „poznaj design thinking” – wykorzystanie kreatywnych narzędzi w biznesie – zastosowanie metody design thinking i jej narzędzi
 • „klient w centrum” – warsztaty otwarte w Idea Hub – wykorzystanie podejścia design thinking w biznesie
 • „kreatywne fundamenty” – warsztaty otwarte w Inkubatorze Przedsiębiorczości – narzędzia empatii stosowane w design thinking
 • „kreatywne budowanie zespołu” – warsztaty zamknięte – wykorzystanie design thinking jako narzędzia do integracji pracowników i budowania zespołu
 • i wiele innych…

Zapraszamy do rozmowy >>