Koncepcja modelu funkcjonowania placówki

Na zaproszenie placówki TAAki Maluch z Poznania przeprowadziliśmy ponadnarodowy zespół merytoryczny przez proces twórczy: od wsparcia na etapie badań, przez analizę zebranych w wywiadach danych, aż do zdefiniowania koncepcji modelu funkcjonowania placówki w oparciu o empatię.

Wypracowane rozwiązanie modelowe omawia podejście pedagogiczne oraz sposoby organizacji i codziennego funkcjonowania z dbałością o relacje pomiędzy dziećmi, personelem i rodzicami.

Opracowanie z opisem modelu dostępne jest bezpłatnie >> tutaj.

.

.

Działania realizowane były we współpracy z partnerami z Danii w ramach projektu „Empatia w edukacji i opiece nad małymi dziećmi” finansowanego poprzez „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

.