Wsparcie w diagnozie do projektów

.

Przygotowujesz się do realizacji projektu z dofinansowaniem i zależy Ci na dobrej diagnozie?

Proponujemy wsparcie przy realizacji badań diagnostycznych, które ugruntują pomysły na działania w realnych potrzebach i problemach. Mamy bogate doświadczenie w planowaniu, realizacji i koordynacji badań do projektowania rozwiązań, szczególnie w obszarze edukacji.

Pozyskiwaliśmy z powodzeniem świeże i wartościowe informacje od nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pracodawców (np. badanie rynku pracy) integrując różnorodne potrzeby i perspektywy, żeby budować przestrzeń do efektywnej współpracy.

.

Realizujemy badania:

  • gabinetowe sprawnie syntetyzując dane dostępne w organizacji i specjalistycznych raportach oraz zbierając inspiracje i dobre praktyki
  • pierwotne: wywiady, ankiety, obserwacje, warsztaty diagnostyczne czy grupy focusowe

Na bazie zebranych wyników tworzymy rekomendacje dopasowane do indywidualnej specyfiki projektu, placówek i odbiorców.

.

Przykładowe projekty badawcze w edukacji:

.

Współpracowaliśmy m.in. z:

.

Mamy również bogate doświadczenia ze współpracy z firmami, które adaptujemy do potrzeb i realiów edukacyjnych.

.

Potrzebujesz profesjonalnej diagnozy? Zapytaj o ofertę!