Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Realizowaliśmy dla Uniwerystetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 3-miesięczny proces rozwojowy w celu poszerzenia kompetencji kadry dydaktyczno-naukowej o innowacyjne umiejętności dydaktyczne. Celem było stworzenie przez uczestników konkretnych sylabusów przedmiotu do wykorzystania na uczelni.

Proces obejmował:

  • 2-dniowe stacjonarne szkolenie design thinking wprowadzające do podejścia
  • grupowe webinarium (szkolenie online)
  • indywidualne konsultacje metodyczne online dedykowane wdrożeniu nowych narzędzi do procesu dydaktycznego