Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Studenci PWSZ w Kaliszu wzięli udział w warsztatach “zaprojektuj to! lekcja przedsiębiorczości z design thinking”, podczas których wypracowywali pomysły na nowe produkty i usługi w odpowiedzi na realne potrzeby klientów.

Warsztaty zostały zorganizowane dzięki współpracy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Dziękujemy za zaproszenie do tego projektu i gorąco kibicujemy przyszłym młodym przedsiębiorcom z PWSZ w Kaliszu!

 

 

Opinia po szkoleniu:

“Warsztaty DT poprowadzone dla studentów PWSZ w Kaliszu nie tylko wzbogaciły o kierunkową wiedzę, ale również stały się inspiracją oraz źródłem informacji, co jest niezbędnym dla początkowej fazy rozpoczynania biznesu.”

Małgorzata Spychalska
Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości