Skąd brać pieniądze – baza linków

czyli jak pozyskać zewnętrzne środki finansowe dla szkoły i nauczycieli

.

Podczas konferencji “ Projektowanie rozwiązań dla edukacji, czyli design thinking po polsku” 2023 pojawiło się wiele pytań o to skąd pozyskiwać finansowanie na działania projektowe. Uczestnicy jako jedyne znane źródło wskazali popularny program Erasmus+. Choć bezsprzecznie godna uwagi i dająca szerokie możliwości, nie jest to jedyna opcja. 

Poniżej znajdziesz pakiet informacji o poszukiwaniu środków z innych źródeł, które pomogą wybrać najlepszą dla Ciebie i Twojej placówki drogę. Sprawdź podpowiedzi dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego, inspiracje dotyczące fundraisingu i przegląd możliwości pozyskania grantów i dotacji.

.

Na start

.

Zacznijmy od tego, że pozyskiwanie funduszy warto rozpocząć od diagnozy potrzeb społeczności, w której chcesz coś zmienić. Dopiero kiedy wspólnie zidentyfikujecie czego tak naprawdę potrzeba, zacznij wybierać źródło finansowania. Nie próbuj tworzyć pomysłu w odpowiedzi na konkurs grantowy, a poszukaj raczej możliwości wsparcia dopasowanej do potrzeb Twojej placówki. Projekt stworzony w odpowiedzi na realne wyzwania, poza tym, że zwyczajnie ma większy sens, ma też większą szansę realizacji. Będzie też cennym źródłem satysfakcji oraz motywacją do dalszych działań dla wszystkich zaangażowanych.

Możliwości finansowania jest sporo – zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych, bo zyskująca na znaczeniu społeczna odpowiedzialność biznesu powoduje, że coraz więcej firm przekazuje pieniądze, z których mogą skorzystać szkoły. Dotyczy to również firm lokalnych, które coraz chętniej angażują się we wsparcie edukacji, widząc w tym korzyści nie tylko wizerunkowe.

Wraz z uczestnikami konferencji “” 2023 stworzyliśmy bazę trzydziestu ciekawych i wartościowych inicjatyw i źródeł dotyczących rozwijania przedsiębiorczości u młodzieży. Znajdziesz tu programy edukacyjne, konkursy oraz platformy z materiałami do wykorzystania nie tylko na zajęciach z Biznesu i Zarządzania.

.

>> Krajowy Fundusz Szkoleniowy

.

Urzędy Pracy w ustalanych indywidualnie dla poszczególnych województw terminach ogłaszają nabory w konkursach rozdzielających środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W tych ramach pracodawcy, w tym szkoły publiczne i niepubliczne, mogą pozyskać dla środki na doskonalenie dla pracowników

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

W każdym roku ogłaszane są przez Ministerstwo priorytety, które są punktowane na dany rok. W związku z tym, że obowiązuje kolejność zgłoszeń, warto zadbać o to, być na początku kolejki. 

Szczegóły https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2023

.

>> Fundraising

.

Fundraising to proces pozyskiwania kapitału. Możesz poprosić o wsparcie między innymi osoby indywidualne, lokalne przedsiębiorstwa czy fundacje dobroczynne. Warto zaktywizować do tego zespół ludzi i dotrzeć do jak największej części społeczności pokazując dlaczego pomoc jest potrzebna i ważna. Konieczne jest tworzenie sieci wsparcia, która rozumie naszą sytuację.

“Ludzie chcą pomagać, ale pomagają wtedy, kiedy widzą, że to ma sens”.
Urszula Duda

Przykładową formą współpracy z firmami może być ustalenie stałej, comiesięcznej darowizny jaką mogą przekazywać na rzecz szkoły (np. 500 czy 1000 zł). Warto dbać o jak najlepsze relacje z darczyńcami i wspierać ich w realizacji ważnych dla nich celów, na przykład poprzez promocję lokalnych firm jako potencjalnych przyszłych miejsc pracy.

Ciekawe perspektywy współpracy rysują się również w partnerstwach z instytucjami kultury. Wspólny koncert zorganizowany przez szkołę w sali centrum kultury, może przynieść dodatkowe środki na realizację celów statutowych szkoły.

Interesującą opcją jest też rejestracja na stronie FaniMani.pl i promowanie jej wykorzystanie przez społeczność szkolną. Jest to platforma przekazująca darowizny od zakupów online. Określony procent od wartości zakupów jest transferowany dla wskazanego odbiorcy, np. szkoły, a nawet konkretnej kla

.

>> Granty i dotacje

.

Część źródeł finansowania nie jest skierowana bezpośrednio do szkół, ale placówki oświatowe mogą z nich korzystać pozyskując do współpracy partnera z trzeciego sektora lub zakładając własne stowarzyszenie przy szkole. Mogą to zrobić nauczyciele czy rodzice i poprzez stowarzyszenie pozyskiwać pieniądze na szkolenia, organizację zajęć dodatkowych, wyjazdy dla dzieci czy pomoce dydaktyczne. Co ważne, założenie stowarzyszenia nie wymaga pozyskania zgody żadnych organów.

> Sprawdź jak założyć stowarzyszenie zwykłe (opens in a new tab)”>>> Sprawdź jak założyć stowarzyszenie zwykłe

Warto wspomnieć o tym, stowarzyszenia mogą zatrudniać osoby do realizacji działań, a w wielu projektach możemy zawrzeć wynagrodzenie dla koordynatorów i innych wykonawców, więc odchodzimy od starego schematu nauczycielskiej dodatkowej pracy za darmo, dla idei. Co więcej przepływy finansowe to system naczyń połączonych, więc pozyskanie finansowania na cele statutowe z zewnątrz pozwala na przekazanie większej puli środków z budżetu placówki na przykład na dodatki motywacyjne. 

Terminy aplikowania wielu konkursów grantowych i programów skupiają się w miesiącach maj, wrzesień i październik. Warto jednak na bieżąco trzymać rękę na pulsie i rozejrzeć się za pozyskaniem finansowania chociażby pod koniec roku, gdyż jest to czas sprzyjający przekazywaniu darowizn. Jest też pula konkursów, które rekrutują zainteresowanych w trybie ciągłym.

Poniżej znajdziesz przykładowe konkursy grantowe, a na końcu sposoby wyszukiwania aktualnych naborów.

.

Dofinansowanie NBP projektu edukacyjnego

 • tematyka: projekty edukacyjne o tematyce ekonomicznej: m.in. szkolenia, warsztaty, konkursy, turnieje, konferencje, wykłady zarówno o zasięgu lokalnym, regionalnym, jak i ogólnopolskim
 • kto może wnioskować: osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
 • wysokość wsparcia: do 30 tys. PLN
 • nabór: ciągły
 • kto: Narodowy Bank Polski
 • Szczegóły https://nbp.pl/edukacja/dofinansowania-nbp/ 

.

Dotacje mBanku – mFundacja 

 • tematyka: finansowanie matematycznych działań edukacyjnych własnego pomysłu; odbiorcami działań powinny być dzieci i młodzież szkolna (do końca edukacji w szkole średniej); co roku prezentowany jest temat przewodni
 • kto może wnioskować: NGOsy działające dłużej niż 1 rok, szkoły publiczne, przedszkola publiczne, biblioteki, uczelnie wyższe
 • wysokość wsparcia: kwota dofinansowania nie jest z góry określona
 • nabór: całoroczny
 • kto: mBank
 • Szczegóły ➡  https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

.

Równać Szanse – Duże Granty

 • tematyka: Celem Programu Równać Szanse jest rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży z małych miejscowości (13-19 lat), które ułatwią jej dobry start w dorosłe życie.
 • kto może wnioskować: organizacje pozarządowych, domów kultury, bibliotek publicznych
 • wysokość wsparcia: do 40 tys. PLN
 • nabór: 2024
 • kto: Fundacja Civis Polonus
 • Szczegóły ➡ https://rownacszanse.pl/

* W ramach programu Równać Szanse jest realizowany blok Małe Granty (do 10 tys. PLN). Śledź terminy kolejnego naboru!

.

Działaj lokalnie

 • tematyka: program wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze, które odpowiadają na konkretne potrzeby mieszkańców
 • kto może wnioskować: organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP czy grupy nieformalne
 • wysokość wsparcia: do 6 tys. PLN
 • kto: Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności 
 • Szczegóły ➡ https://dzialajlokalnie.pl/ 

.

Lato w teatrze – konkurs grantowy

 • tematyka: wakacyjne warsztaty o charakterze teatralnym dla dzieci i młodzieży
 • kto może wnioskować:  samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe
 • wysokość wsparcia: do 45 tys. PLN
 • nabór: raz w roku (okolice marca)
 • kto: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
 • Szczegóły ➡ https://latowteatrze.pl/program-grantowy

.

Szkolne Festiwale Explory

 • tematyka: wsparcie szkół w organizacji festiwali naukowych
 • kto może wnioskować: szkoły
 • wysokość wsparcia: do 3 tys. PLN
 • nabór: raz w roku (marzec / kwiecień)
 • kto: Fundacja Zaawansowanych Technologii
 • Szczegóły ➡ https://www.explory.pl/informacje-o-programie,229

.

Edukacja Inspiracja

 • tematyka: granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych
 • kto może wnioskować: nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych z miejscowości do 30 tys. mieszkańców, pracujący z młodzieżą z klas 4-8.
 • wysokość wsparcia: do 4,5 tys. PLN
 • nabór: raz w roku (sierpień / wrzesień)
 • kto: Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego i Fundacja Szkoła z Klasą
 • Szczegóły ➡ https://www.szkolazklasa.org.pl/obszary/edukacja-inspiracja/ 

.

Tech Minds

 • tematyka: konkurs grantowy na wykorzystanie technologii do wspierania edukacji, dzielenia się wiedzą i rozwoju w szkołach lub na uczelniach uczestników.
 • kto może wnioskować: uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studenci uczelni wyższych
 • wysokość wsparcia: do 25 tys. PLN
 • nabór: raz w roku (okolice grudnia)
 • kto: PwC Advisory
 • Szczegóły ➡ https://www.pwc.pl/pl/tech-minds.html

.

Projektanci Edukacji

 • tematyka: szkolny konkurs grantowy na naukowe projekty uczniowskie
 • kto może wnioskować: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • wysokość wsparcia: do 2 tys. PLN
 • nabór: raz w roku (październik/listopad)
 • kto: Nowa Era
 • Szczegóły ➡ https://projektanciedukacji.pl/

.

Gdzie jeszcze szukać grantów?

 • witkac.pl
  Generator wniosków do publicznych instytucji oraz wyszukiwarka z aktualnymi konkursami.

 • granty.pl
  Portal zbierający informacje o różnorodnych konkursach, nie tylko dla edukacji.

  * Choć sam portal jest płatny, sporo informacji dostępnych jest na darmowym profilu na Facebooku.

 • ngo.pl
  Portal organizacji pozarządowych z informacjami o aktualnych konkursach i dodatkowym wsparciem.

 • funduszenaedukacje.com
  Blog Katarzyny Przybysz z alfabetyczną listą znalezionych przez nią konkursów grantowych.

.

>> Czegoś brakuje?

Znasz wartościową możliwość pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla szkół i nauczycieli, której tu nie ma?

>> Napisz do nas!

.

Artykuł powstał na bazie inspiracji webinarem:

https://pomagajsieuczyc.ceo.org.pl/material/jak-zdobywac-srodki-dla-szkoly-i-skutecznie-je-wydawac/