No Bell

 

Przeprowadziliśmy 2-dniowe szkolenie design thinking dla kadry pedagogicznej w celu poszerzenia kompetencji o innowacyjne umiejętności. Celem było praktyczne poznanie wybranych narzędzi design thinking podczas pracy zespołowej nad realnymi wyzwaniami stojącymi przed organizacją.

Poza głęboką empatyzacją i badaniem szerszego kontekstu wyzwań, duży nacisk kładliśmy na prototypowanie pomysłów, zbieranie informacji zwrotnej oraz ulepszanie tak, żeby stanowiły solidną bazę do wdrożenia usprawnień w szkole.


https://www.nobell.edu.pl