Innowacyjne narzędzia edukacyjne

Współpracowaliśmy z Instytutem Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwiązań w ramach projektu “Poznajemy żywność wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W ramach projektu 2 interdyscyplinarne zespoły pracowały przez 2 dni w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie nad wypracowaniem pomysłów na innowacyjne narzędzia edukacyjne w zakresie zdrowej i regionalnej żywności skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Założone cele warsztatów:

  • wspólne wypracowanie pomysłów na narzędzia edukacyjne dotyczące podniesienia wiedzy z zakresu żywności tradycyjnej, regionalnej, wysokiej jakości wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym przy wykorzystaniu podejścia design thinking
  • przygotowanie prototypów wybranych pomysłów
  • wstępne przetestowanie nowych rozwiązań w ramach przygotowania do wdrożenia

Dzięki zaangażowaniu i intensywnej pracy uczestników podczas 2-dniowych warsztatów wygenerowanych zostało ponad 100 pomysłów, z których 6 przeszło do pierwszej fazy prototypowania. Finalnie, na bazie zebranych informacji zwrotnych od odbiorców, w tym przedszkolaków, uczestnicy opracowali 2 koncepcje rozwiązań wraz z ogólnym planem wdrożenia.

Projekt oraz warsztaty został przedstawiony podczas konferencji Forum Edukacji Dorosłych 2017 w Warszawie organizowanej przez EPALE Polska – elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosłych.