Wsparcie migrantów w edukacyjnych wyborach

Bardzo bliskie jest nam również doradztwo zawodowe. Dla pracowników Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu prowadziliśmy warsztaty online na temat wspierania migrantów w wyborach edukacyjnych.

Pracowaliśmy nad nowymi rozwiązaniami, które odpowiedzą na niezaspokojone potrzeby. Analizowaliśmy perspektywy odbiorców działań Centrum i tworzyliśmy ścieżki edukacyjnych doświadczeń. Było to podstawą określenia największych wyzwań. Dzięki temu mogliśmy przeprowadzić kreatywną sesję generowania sposobów wspierania migrantów dla wybranych obszarów.