konferencja dla edukacji

projektowanie rozwiązań dla edukacji, czyli design thinking po polsku

Zapraszamy obecnych i przyszłych nauczycieli, wykładowców, dyrektorów i wszystkich związanych z oświatą na bezpłatną wideokonferencję online. Motyw przewodni tegorocznej konferencji to “DA-SIĘ!”.

  

  

Zależy nam na popularyzacji dobrych praktyk i pokazaniu rzeczywistego wykorzystanie myślenia projektanckiego (design thinking) i innych zwinnych podejść w praktyce edukacyjnej, dlatego jako prelegentów wybieramy przedstawicieli jednostek, które wykorzystują je u siebie.

Biorąc w udział w konferencji, poznasz bieżące trendy w tworzeniu rozwiązań dla szkół i uczelni, dowiesz się jak skutecznie radzić sobie z wdrażaniem zmian i usprawnień oraz zobaczysz na praktycznych przykładach jak można wykorzystać w oświacie narzędzia projektanckie.

W ramach konferencji odbędzie się seria spotkań online (webinarów), w których możesz uczestniczyć bezpłatnie.

Konferencja odbedzie się w dniach 22 – 25 sierpnia 2022 r. Spotkania odbywają się każdego dnia o godz. 11 oraz 15. >> Wydarzenie na Facebooku

  

  

zaproszeni prelegenci

  

Od zwinnego projektowania edukacji do kwalifikacji

🔵 22 sierpnia 2022 r., g. 11

Zwinne projektowanie edukacji pozwala na projektowanie nowych kwalifikacji. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w szkole, jak i poza nią. Osiągnięte efekty uczenia się mogą być potwierdzane na różne sposoby już od etapu szkoły podstawowej, a nawet przedszkola. Jak to działa? Ekspert IBE przedstawi zmiany w edukacji, które prowadzą do tworzenia nowych kwalifikacji rynkowych, odznak cyfrowych (badges), i innych form poświadczania nabywanych kompetencji, których współautorami bywają także sami uczniowie.

Sławomir Szymczak – doradca zawodowy, ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych. Pracował na stanowiskach menedżerskich w sektorze edukacji i utworzył kilkadziesiąt placówek oświatowych. Jest autorem ekspertyz w zakresie optymalnych standardów funkcjonowania placówek edukacyjnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Wspiera program P-Tech (Pathways to Technology) po stronie IBE i opisuje kwalifikacje rynkowe z branży IT.

  

Jak zaktualizować program nauczania zawodu, czyli o współpracy edukacji i biznesu

🔵 22 sierpnia 2022 r., g. 15

Jak projektować programy nauczania zawodu, żeby nadążały za wszechobecnymi zmianami i potrzebami rynku pracy? Jak szkoła może badać trendy, perspektywy uczniów oraz przedsiębiorców, żeby lepiej odpowiadać na bieżące i przyszłe potrzeby? Podczas webinaru dowiesz się jak wyglądały badania przeprowadzone wśród uczniów i przedsiębiorców w celu wspólnego wypracowania zmian w programach nauczania kierunków technik pojazdów samochodowych oraz technik mechatronik w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie.

Małgorzata Mikołajczyk – w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu koordynuje projekty mające na celu współpracę pomiędzy biznesem a edukacją oraz rozwój kształcenia zawodowego. Na co dzień związana także z sektorem pozarządowym, dla którego szkoli oraz doradza w zakresie przygotowania i realizacji projektów oraz pozyskiwania środków na działalność.

Artur Kowalski – ekspert MEiN oraz Polskiej Izby Motoryzacyjnej, autor podstaw programowych i programów nauczania, wieloletni wicedyrektor placówki kształcenia praktycznego, kierownik warsztatu samochodowego, diagnosta samochodowy, trener, autor poradników metodycznych do kształcenia zawodowego, nauczyciel kształcenia zawodowego, redaktor naczelny portalu ksztalcenie-zawodowe.pl

 

Jak stworzyć i wdrożyć model działania placówki w oparciu o empatię

🔵 23 sierpnia 2022 r., g. 11

Design thinking w przedszkolu? Tak! Na webinarze poznasz kulisty projektowania, wdrażania i rozwijania modelu działania i podejścia pedagogicznego w przedszkolu Taaki Maluch. Inspiracją była myśl Jespera Juula, duńskie podejście do edukacji i założenia porozumienia bez przemocy. Podstawą pracy w placówce jest relacja – zarówno z dziećmi, rodzicami, jak i w gronie kadry. Do filarów podejścia zaliczana jest odpowiedzialność osobista, poczucie bezpieczeństwa, autentyczność, zaufanie i empatia.

Agata Wlazło – Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w poznańskim WTTS. Od prawie sześciu lat związana jest z TAAkim Maluchem. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi, poszukując najlepszego sposobu towarzyszenia im w rozwoju. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje w pracy z najmłodszymi i podczas prowadzonych szkoleń.

  

Solve for Tomorrow, czyli dobre praktyki wykorzystania DT w szkołach ponadpodstawowych

🔵 23 sierpnia 2022 r., g. 15

Wydawałoby się, że współpraca zespołowa nad własnymi pomysłami to domena młodzieży. I tak, i nie! Tak, bo faktycznie to jest coś, w co uczniowie i uczennice angażują się w pełni, ale nie, bo zawsze jak doświadczają pracy w modelu DT mówią: nie mamy tego w szkole… Jak to zmienić? Jak dać młodym pole do twórczego, innowacyjnego działania i do wypowiedzi na temat świata zgodnie z ich potrzebami i pomysłami? O dobrych praktykach płynących z programu Solve for Tomorrow będzie można usłyszeć podczas webinaru.

Iwona Brzózka-Złotnicka – współzałożycielka i prezeska Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog. Trenerka i ekspertka edukacyjna, autorka materiałów edukacyjnych. Koncentruje się na promowaniu kompetencji przyszłości i wspiera w tym obszarze nauczycieli, rodziców i uczniów. Współtwórczyni i koordynatorka programów Mistrzowie Kodowania, Mistrzowie Kodowania Junior, CyfrOFFy kONtakt i Solve for Tomorrow dla Samsung Electronics Polska. 

 

DT w praktyce nauczania wykładowców wyższych uczelni, czyli jak uczyć opornych

🔵 24 sierpnia 2022 r., g. 11

Prelegentka podzieli się praktyką nauczania DT wykładowców i doktorantów prowadzących zajęcia w uczelniach wyższych. Na podstawie studiów przypadków zobaczysz jak wyglądały warsztaty i szkolenia, i usłyszysz jakie sposoby okazały się najlepsze, żeby przekonać do DT i innowacyjnych metod nauczania pracowników wyższych uczelni. Nie zabraknie też refleksji ze szkoleń prowadzonych w uczelniach zagranicznych (w Niemczech, Norwegii, Islandii, Belgii, Estonii czy Łotwie).

Lidia Pokrzycka – profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, entuzjastka innowacji dydaktycznych, specjalistka z zakresu m.in. edukacji medialnej i e-learningu. Dziennikarka z ponad 20-letnim stażem zawodowym. Uczestniczka eksperckiego szkolenia z zakresu Design Thinking for Academics and Researchers na Technische Universität Dresden (Niemcy). W 2019 roku została EDUinspiratorem FRSE w kategorii szkolnictwo wyższe. 

 

Globalne problemy na szkolnym podwórku – jak wyzwolić w uczniach motywację do działania

🔵 24 sierpnia 2022 r., g. 15

Kiedy problem rówieśnika/rówieśniczki z ławki staje się przyczynkiem do szukania rozwiązań dla wyzwań skali makro? W jakich warunkach poczucie sprawstwa budzi motywację do mówienia NIE schematom? Jak odpowiedzialność za najbliższe otoczenie ewoluuje w odpowiedzialność za przyszłe pokolenia? Ekspertka podpowie jak rozbudzić w uczniach motywację do działania na przykładzie dwóch inicjatyw uczniów szkoły podstawowej, nagrodzonych w konkursie grantowym Nowej Ery Projektanci Edukacji.

Agnieszka Przybylak – nauczycielka, terapeutka pedagogiczna, wychowawczyni oraz opiekunka samorządu uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi. Autorka i realizatorka projektów grantowych, m.in. w ramach inicjatywy Meet&Code, Fajne Granty T-Mobile, Projektanci Edukacji Nowej Ery, CMI, Zaprogramuj Przyszłość, CEO, czy Lekcja Enter. Aktywna eTwinnerka, odznaczona Krajowymi Odznakami Jakości oraz tytułem Nauczyciela Innowatora.

 

Dwie twarze DT w edukacji, czyli jak uczyć jednocześnie tworząc innowacje dla edukacji 

🔵 25 sierpnia 2022 r., g. 11

Wystąpienie o niezwykłych możliwościach jakie daje właściwe wykorzystanie Design Thinking w edukacji. Historia, którą opowie prelegen dotyczy mroźnej Finlandii (i najlepszego na świecie modelu nauczania przedsiębiorczości) oraz naszej Polski (i jedynego w kraju inkubatora innowacji społecznych w edukacji). Na webinarze dowiesz się jak wykorzystując ten sam proces, można tworzyć innowacyjne rozwiązania dla edukacji, a jednocześnie rozwijać u twórców tych projektów kompetencje XXI wieku.

Marcin Bielicki – ekspert ds. Innowacji w Popojutrze 2.0 i adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kieruje projektem badawczym Narodowego Centrum Nauki „Pre-inkubatory przedsiębiorczości: zaktualizowana definicja i pierwsza klasyfikacja” Posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu innowacji w edukacji z kilku krajów, m.in. Finlandii, USA i  Polsce. Jest stypendystą wielu programów, m.in. Fulbright, Narodowego Centrum Nauki, Erasmus czy NAWA .

 

Klientocentryczna edukacja, czyli jak i po co wykorzystywać DT w szkołach i nie tylko

🔵 25 sierpnia 2022 r., g. 15

A gdyby szkoły nagle stały się startupami, uczniowie klientami, którzy chcieliby, a nie musieli korzystać z ich usług, edukatorzy natomiast strategami i menadżerami odpowiadającymi za dostarczanie wyjątkowej wartości swoim klientom? Czego i jak powinniśmy dziś uczyć, żeby przygotować uczniów do wykonywania zawodów, które dziś jeszcze nie istnieją? Podczas wystąpienia prelegentka postara się odpowiedzieć na te i inne pytania dzieląc się jednocześnie doświadczeniami z przeprowadzonych projektów.

Beata Michalska-Dominiak – współautorka pierwszego poradnika z zakresu design thinking bazującego na doświadczeniach w polskim biznesie – „Poradnik design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie” oraz podręcznika „Design thinking dla edukatorów”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Współzałożycielka społeczności “Klientocentryczni” skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research.

  

>> Regulamin udziału w konferencji 

 

 

 

Patronat honorowy

 

Partner technologiczny

 

Chcesz wykorzystać design thinking u siebie?