Zespół Szkół Usługowych

Podczas konferencji edukacyjnej „Kuferek Zawodowy” jako narzędzie wspomagające nauczycieli, wychowawców, pedagogów i doradców zawodowych” przeprowadziliśmy warsztaty “Przetestuj to! jak design thinking może wspierać doradztwo zawodowe w szkole?

Uczestnicy warsztatów poznali założenia podejścia design thinking (myślenie projektanckie, DT), modelowy proces pracy projektowej oraz przykłady wykorzystania tego sposobu myślenia i działania w edukacji. Testowali narzędzia DT, które mogą wspierać doradztwo zawodowe. Po warsztatach otrzymali wykorzystywane formularze w wersji elektronicznej do użycia w swojej codzinenej pracy.

Konferencja została zorganizowana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp.