Szkolny klimat

z perspektywy uczniów

.

Podstawowym celem badania “Szkolny klimat” jest wsparcie uczniów wybierających szkołę ponadpodstawową przez udostępnienie im informacji o tym jaka atmosfera panuje w poszczególnych placówkach.

W tym celu zbieramy doświadczenia i perspektywy obecnych uczniów szkół ponadpodstawowych. W pilotażowej edycji realizowanej na terenie Miasta Kalisza w Województwie Wielkopolskim zbadano 3288 osób uczących się z 13 szkół ponadpodstawowych.

Wyniki badania mogą być również cennym źródłem informacji dla rodziców, którzy wspierają młodych w wyborach, a dyrektorzy szkół z edycji pilotażowej wskazują na duży potencjał diagnostyczny badania, które pozwala zidentyfikować mocne strony i obszary do usprawnienia w placówkach.

.

“Jeżeli ktoś faktycznie przeczyta moje odpowiedzi
i zastanowi się nad nimi chociaż przez chwilę,
to będę wdzięczny”.

– uczeń szkoły ponadpodstawowej, wypowiedź z ankiety

.

Niemniej ważne jest to, że sięgnięcie bezpośrednio do uczniów po ich doświadczenia daje im realną możliwość wyrażenia swojego zdania, uruchamia sprawczość i podkreśla podmiotowość młodych w procesie edukacyjnym. Osobom tworzącym warunki do nauki pozwala natomiast usłyszeć ten głos i uwzględnić tę perspektywę.

Pełna treść raportu z badania “Szkolny klimat” dostępna jest bezpłatnie >> tutaj.

Z myślą o uczniach i nauczycielach szkół podstawowych, oprócz kompleksowego raportu, udostępnione są bezpłatne:

  • zestaw grafik z wykresami prezentującymi wyniki w ujęciu zarówno indywidualnym dla poszczególnych placówek, jak i zbiorczym dla poszczególnych typów szkół (licea, technika, szkoły branżowe I-go stopnia)
  • prezentacja ze spotkania z przedstawicielami szkół podstawowych z Powiatu Kaliskiego w dniu 22 maja 2024 roku

>> Pobierz materiały dla szkół podstawowych

.

.

Badanie nie identyfikuje panaceum na sygnalizowane bolączki osób uczących się w poszczególnych placówkach, ale wykazuje, że niezależnie od typu szkoły, możliwe jest zapewnienie im takich warunków, które spowodują, że będą chętni polecać szkołę innym. Ta możliwość pozwala świadomie projektować doświadczenia uczniów.

.

“Żadna szkoła nie hańbi”.

– uczeń szkoły ponadpodstawowej, wypowiedź z warsztatów

.

.

Pilotażowa edycja badania została zrealizowana w roku szkolnym 2023/24 przez Ewę Tomczak we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Kalisza.

Więcej o projekcie dowiesz się podczas konferencji “Projektowanie rozwiązań dla edukacji, czyli design thinking po polsku.