Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

Przeprowadziliśmy 3-dniowe szkolenie dla moderatorów design thinking (DT) w celu poszerzenia kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku o umiejętności wykorzystywania wybranych narzędzi DT w pracy.

Założone cele:

  • zdobycie wiedzy nt. przygotowania i efektywnego wykorzystywania wybranych narzędzi DT
  • zdobycie umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi DT w procesie dydaktycznym
  • przećwiczenie wykorzystania wybranych narzędzi DT