warsztaty – zarządzanie sobą w czasie

Uczniowie z Zespołu Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie wzięli udział w warsztatach poświęconych zarządzaniu sobą w czasie.

Celem warsztatów było przybliżenie im zasad dobrego zarządzania swoim czasem i doskonalenie efektywności osobistej młodzieży, czyli jednej z kluczowych kompetencji przyszłości. Podczas warsztatów uczniowie poznali macierz Eisenhowera – narzędzie bardzo pomocne w ustalaniu priorytetów działań. Dzięki temu narzędziu zarządzanie sobą w czasie staje się łatwiejsze, bardziej zrozumiałe, a efektywność pracy wzrasta.

Warsztaty odbywały się podczas wizyty uczniów w firmie Nestle w Kaliszu zorganizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.