Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach

Warsztaty dla kadry Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach. Uczestnicy pracowali nad pytaniem “Jak ulepszyć naszą szkołę?” diagnozując, analizując i rozwiązując różnorodne wyzwania, które stoją przed organizacją.

Założone cele:

  • diagnoza problemowych obszarów działania
  • wypracowanie wstępnych koncepcji rozwiązań
  • rozwój umiejętności twórczej współpracy w zespole
  • rozbudzenie kreatywnego potencjału
  • inspiracja do przełamywania schematów
  • doświadczenie pracy projektowej w podejściu design thinking