Multimedialne wsparcie nauczania przedsiębiorczości

Realizowany przez Stowarzyszenie Top500 Innovators projekt “Nastoletni na TOPie! Multimedialne wsparcie nauczania przedsiębiorczości” jest finansowany ze środków budżetu państwa przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Multimedialna Edukacja Młodzieży MeduM. Celem jest realizacja filmów edukacyjnych wspierających nauczycieli w nauczaniu nowego przedmiotu – Biznes i Zarządzanie, oraz zainspirowanie uczniów do podejmowania przedsiębiorczych inicjatyw.

Cykl 30 filmów został zaprojektowany w podejściu design thinking na bazie informacji zebranych w badaniach ankietowych i wywiadach pogłębionych z uczniami oraz nauczycielami.

Ewa Tomczak wspierała realizację projektu przygotowując zespół zaangażowany w produkcję filmową do prowadzenia wywiadów pogłębionych, koordynując pracę z zebranymi danymi oraz moderując proces wspólnego wypracowania koncepcji, tak aby nie tylko zaspokajała potrzeby uczniów i nauczycieli, ale również uwzględniała specyfikę produkcji filmowej. Stworzyła również konspekty merytoryczne do dwóch odcinków: “Poszukiwanie rozwiązań z wykorzystaniem metod kreatywnych” oraz “Odbiorca i jego potrzeby – wywiady i analiza”.

Więcej o projekcie