między szkołą a rynkiem pracy

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnegoy, dyrektorów szkół, doradców zawodowych i wszystkich związanych z edukacją oraz rynkiem pracy na bezpłatną ogólnopolską konferencję online pt.

“Między szkołą a rynkiem pracy”.

Nasz main engine – Ewa Tomczak będzie opowiadać tam o projekcie Młodzieżowe Misje Gospodarcze, który łączył we współpracy szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i firmy.

Wśród prelegentów również:

 • prof. dr hab. Małgorzata Rosalska z Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  “Czynniki wpierające proces tranzycji uczniów szkół kształcących wzawodach na rynek pracy”
 • dr Henryk Jarosiewicz z Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  “Wychowanie ukierunkowane na kompetencje”
 • Sławomir Szymczak z IBE Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
  “Responsywność kwalifikacji rynkowych a potrzeby rynku pracy”
 • Anna Stokowska z Fundacja Katalyst, Mapa Karier
  “Pokolenie iGen idzie do pracy – czego mogą oczekiwać ludzie urodzeni po 1995 roku i czy pracodawca jest gotowy im to dać?”
 • Michał Wlaźliński z Fundacji Lean Education
  “Kompetencje XXI wieku – Fundacja Lean Education, jako kluczowy gracz ekosystemu edukacji”

 

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 18 maja 2020 roku, w godzinach 17:00 – 20:40.

Uczestnicy będą mieli dostęp do nagrania z konferencji oraz materiałów. Otrzymają róznież elektroniczne zaświadczenia potwierdzające udział.

 

>>  Sprawdź pełny program 

 

>> Zapisz się na konferencję

 

Organizatorzy konferencji: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie

Osoba do kontaktu:
Adriana Poznańska
tel. +48 515 938 125
e-mail: a.poznanska@@cwrkdiz.kalisz.pl