design thinking w dydaktyce

Programy rozwojowe dla nauczycieli i wykładowców, którzy chcą wykorzystywać innowacyjne metody dydaktyczne w pracy.

Z przyjemnością przeprowadzimy dla Twojej placówki stacjonarne warsztaty oraz szkolenia design thinking w celu poszerzenia kompetencji kadry dydaktycznej o umiejętności wykorzystywania podejścia design thinking (myślenia projektanckiego) w pracy.

Programy rozwojowe uzupełniamy o szkolenia online (webinary) oraz konsultacje indywidualne z ekspertami, dzięki czemu wypracowane materiały są solidne i gotowe do wprowadzenia w życie.

Wspieramy w całym procesie projektowania i wdrażania nowych rozwiązań.

 

 

Przykładowe cele programów:

  • poszerzenie kompetencji kadry o innowacyjne umiejętności dydaktyczne
  • wdrożenie nowych narzędzi do procesu dydaktycznego
  • wprowadzenie nowoczesnej formy nauki i pracy w grupie zajęciowej
  • wykorzystanie na zajęciach narzędzi pobudzających kreatywność, nowatorskie myślenie i współpracę zespołową
  • zdobycie wiedzy nt. przygotowania i efektywnego wykorzystywania wybranych narzędzi design thinking
  • praktyczne poznanie założeń design thinking, charakterystyki procesu pracy w tym podejściu oraz wybranych narzędzi
  • doświadczenie pracy w podejściu design thinking przez zespołowe przepracowanie wyzwania projektowego
  • wzmocnienie pewności kreatywnej uczestników oraz otwartości na szybkie sprawdzanie nowych pomysłów i zbieranie informacji zwrotnej
  • inspiracja do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w pracy w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników (np. uczniów, studentów, współpracowników, innych interesariuszy)

 

W tym obszarze współpracowaliśmy m.in. z:

UP w KRAKOWIE
AWFiS w GDAŃSKU
PWSZ w PILE
AIP w KALISZU
ZSE
NO BELL
NAVIGO
DT WEEK

 

 

 

 

 

 

 

 

CWRKDiZ

 

Kto prowadzi zajęcia?

Ewa Tomczak
Krzysztof Kluza
Krzysztof Kluza
Barbara Bartczak
Barbara Bartczak
Artur Maik

 

 

Wygląda ciekawie? >> zapytaj o ofertę!