Design thinking w szkole wyższej

.

Obejrzyj nagranie webinaru przeprowadzonego w ramach konferencji online pt.

projektowanie rozwiązań dla edukacji, czyli design thinking po polsku 2020

.

.

Elżbieta Miterka –  tutor w procesach rozwojowych i naukowych, mentor oceniania wspierającego, nauczyciel, wykładowca, trener, praktyk metody Points of You, z wykształcenia matematyk, informatyk i pedagog. Badacz procesów nauczania i uczenia się w oparciu o sytuacje edukacyjne i zadania dydaktyczne stawiane uczącemu się. Opiekun studenckiego klubu młodego odkrywcy MathExp oraz współorganizator Festiwalu Przedszkolnych Talentów i Dnia Młodego Naukowca. Trener KMO w CNK w Warszawie oraz kreatywnego myślenia i wykorzystania narzędzi TOC w edukacji. Pracuje ze studentami, młodzieżą i nauczycielami realizując swoje powołanie i pasje.

dr hab. Piotr Mazur –  Pedagog i trener umiejętności społecznych. Pracownik dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Organizatorem konferencji naukowych i szkoleniowych dla kadry oświatowej. Angażuje się w realizację projektów związanych z rozwojem nowych technologii w edukacji oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W ramach Centrum Nowoczesnej Edukacji SCHOLAR prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji wychowawczych przyszłości, mediacji rówieśniczych i myślenia krytycznego.

.

Chcesz wykorzystać design thinking u siebie?

.