konferencja dla edukacji

projektowanie rozwiązań dla edukacji, czyli design thinking po polsku


Zapraszamy obecnych i przyszłych nauczycieli szkolnych i akademickich, dyrektorów placówek edukacyjnych, przedstawicieli JST oraz wszystkich związanych z oświatą na bezpłatną konferencję online.

Zależy nam na popularyzacji dobrych praktyk i pokazaniu rzeczywistego wykorzystania myślenia projektanckiego (design thinking, DT) i innych zwinnych podejść w praktyce edukacyjnej, dlatego jako prelegentów wybieramy przedstawicieli jednostek, które wykorzystują je u siebie.

Celem jest wsparcie oddolnych reformatorów i aktywistów edukacyjnych w tworzeniu mądrych i trwałych rozwiązań.

Motyw przewodni tegorocznej konferencji to “Małe, wielkie zmiany”.


.

Biorąc udział w konferencji, poznasz przykłady małych i dużych rozwiązań dla szkół i uczelni, dowiesz się jak skutecznie radzić sobie z wdrażaniem zmian i usprawnień oraz zobaczysz na realnych, polskich przykładach jak można wykorzystać w oświacie narzędzia projektanckie.

W ramach konferencji odbędzie się seria spotkań online (webinarów), w których możesz uczestniczyć bezpłatnie.

Konferencja odbędzie się w dniach 19 – 22 sierpnia 2024 r. Spotkania odbywają się każdego dnia o godz. 11 oraz 14.
>> Wydarzenie na FacebookuZaproszeni prelegenci

.

🔵 Powtarzalny nauczyciel – ekologia zawodu

poniedziałek, 19 sierpnia 2024 r., g. 11

Człowiek jest ekosystemem. To, co psychiczne, somatyczne i duchowe współżyje w nas tak jak mieszkańcy ogrodu ze sobą. Czasem bardzo skupiamy się na jednym aspekcie. Próbujemy coś wzmacniać, rozwijać, chronić. Wpatrując się w jeden element umyka nam całość, mglisty staje się problem, niemożliwe – rozwiązania, niewyobrażalne – trwanie. To spotkanie jest zaproszeniem do przyjrzenia się osobie profesjonalnie pracującej z ludźmi – uczącej, szkolącej, dbającej o lokalną politykę z perspektywy trwania, wypracowywania powtarzalności i konsekwencji.

Maciej Jonek – psycholog, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW. Pracował jako psycholog i nauczyciel w szkołach na różnych poziomach edukacyjnych. Aktualnie wspiera profesjonalistów pracujących z ludźmi, np. przygotowuje osoby studiujące do bycia psychologami. Organizuje i działa na rzecz społeczności lokalnych. Dzieli się refleksjami o procesie edukacyjnym na swoim kanale na YouTube.

.

🔵 Szkolny klimat – perspektywa i doświadczenia uczniów

poniedziałek, 19 sierpnia 2024 r., g. 14

Podczas webinaru poznasz projekt badawczy, którego celem jest poznanie opinii młodzieży na temat szkolnego klimatu w szkołach ponadpodstawowych, czyli w szczególności relacji z nauczycielami i rówieśnikami. Zabrane dane mają wspierać uczniów klas ósmych w wyborze kolejnego kroku edukacji dając im dostęp do uzupełnienia prowadzonych już od dawna badań “twardych” aspektów edukacji. Pilotażowa edycja projektu objęła ponad 3 tysiące uczniów z 13 szkół w Powiecie Kaliskim.

Ewa Tomczak – badaczka, projektantka i trenerka. Animator zmian, który ulepsza od zawsze. Main engine Design Thinking w Szkole gdzie od 2017 roku współtworzy nowatorskie rozwiązania edukacyjne dla uczelni wyższych,  szkół i przedszkoli wykorzystując narzędzia service design, myślenia projektanckiego oraz innych zwinnych podejść. Jest autorką programu rozwojowego Akademia Moderatorów DT dla nauczycieli. Jest przekonana, że nigdy nie jest za późno, jeśli tylko się chce.

.

🔵 Jak dobrze wystartować – diagnoza potrzeb edukacyjnych

wtorek, 20 sierpnia 2024 r., g. 11

Warsztaty diagnostyczne wykorzystujące design thinking to lekki i angażujący sposób na poznanie nowych grup i włączające rozpoczęcie roku szkolnego. To również możliwość odkrycia trudności i mocnych stron uczniów oraz okazja do poznania młodych ludzi w kontekście ich pokolenia. Podczas spotkania dowiesz się jak zebrać informacje o aktualnych sposobach uczenia się uczniów lub studentów, uruchomić ich do poszukiwania nowych dróg i zaprosić do świadomego pokonywania trudności w procesie uczenia się.

Magdalena Wierzańska – z doświadczenia pedagog, z zamiłowania metodyk. Posiada wieloletnią praktykę z każdą grupą wiekową, w tym z uczniami i studentami z innych krajów. Projektując zajęcia i szkolenia sięga po metodę design thinking, myśląc o potrzebach uczestników i iteracyjnym podejściu do projektów. Aktualnie uczy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na co dzień związana z edukacją jako mama, pasjonatka podróży, rękodzieła, dobrej kawy i życia offline.


.

🔵 Projekt EDUS – powszechna edukacja na miarę przyszłości

wtorek, 20 sierpnia 2024 r., g. 14

To, jak wygląda dzisiaj edukacja naszych dzieci, kształtuje przyszłość całego społeczeństwa. Dlatego tak istotne jest, aby system odpowiadał na potrzeby zmieniającego się świata i nasze. Spotkanie będzie okazją do poznania projektu EDUS oraz wypracowanych w nim propozycji zmian dla edukacji stworzonych dla wszystkich Polaków na na miarę dostępnych możliwości, znanych oczekiwań i w oparciu o wiedzę ekspercką. Dowiesz się jak na przestrzeni ostatnich 2 lat wyglądały kulisy pracy oraz wyzwania projektowe zespołu.

Kinga Panek – naukowiec i społecznik. Zmienia świat edukacji powszechnej jako pomysłodawczyni i lider projektu EDUS. Na co dzień bada układ odporności człowieka na Uniwersytecie Gdańskim. Kocha góry. Lubi stawiać czoła pożytecznym wyzwaniom.

.

🔵 Relacje nie tylko międzyklasowe – jak włączać całą szkołę w projekty

środa, 21 sierpnia 2024 r., g. 11

Szczegóły wkrótce.

Dorota Pintal – wieloletnia dyrektorka szkoły, ekspertka MIE 2020 oraz 2021, trenerka i doradczyni w licznych projektach skierowanych do edukacji, m.in. kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty. Współtworzyła model wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania lokalną oświatą Jest współautorką publikacji w zakresie wspomagania szkół i przedszkoli w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów.

.

🔵 Jak projektują dzieci – DT dla najmłodszych

środa, 21 sierpnia 2024 r., g. 14

Metoda design thinking może z powodzeniem być wykorzystywana w pracy z przedszkolakami oraz uczniami szkół podstawowych, gdyż rozwija, porządkuje i ukierunkowuje na cel nieograniczoną dziecięcą kreatywność. Podczas spotkania dowiesz się w jakich aktywnościach, projektach i zabawach możesz wykorzystać narzędzia DT, aby nauczyć dzieci empatii i myślenia projektowego. Poznasz także autorskie narzędzia do warsztatów design thinking z dziećmi oraz dobre praktyki wykorzystania ich nie tylko w placówkach edukacyjnych, ale także i poza nimi.

Małgorzata Małecka – Tomala – właścicielka firmy edukacyjnej Universee.pl oraz księgarni anglojęzycznej dla dzieci Universee Books. Wykładowca akademicki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, szkoleniowiec, moderatorka design thinking, trenerka kreatywności i mind mappingu. Nauczycielka geografii i przyrody. Ekspertka z zakresu zarządzania projektami i budowania zespołu. W wolnym czasie prowadzi na FB grupę pn. „Kreatywne dziecko – pomysły i inspiracje dla rodziców”.

.

🔵 Design thinking na BIZ – rok później

czwartek, 22 sierpnia 2024 r., g. 11

Będzie to już drugie spotkanie z projektem “Nastoletni na TOPie! Multimedialne wsparcie nauczania przedsiębiorczości”, w ramach którego powstało 30 inspirujących filmów wspierających realizację podstawy programowej biznesu i zarządzania. Efektem projektu jest również autorska propozycja procesu nauczania obejmującą 30 aktywizujących lekcji prowadzących nauczyciela i zespoły uczniowskie przez projektowanie własnych przedsięwzięć pokazując praktykę, kanwy i metody wykorzystywane w poszczególnych krokach, m.in. podejście DT. Na webinarze dowiesz się jak wyglądały kulisy realizacji przedsięwzięcia.

Małgorzata Rzepa – Ekspertka Dydaktyczna w projekcie Nastoletni na TOPie!, nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu zarządzania, ekonomii i logistyki, opiekunka Samorządu Szkolnego i praktyk uczniów (program Erasmus+ oraz program Powervet). Wykorzystuje empatię, by przekuć niechęć uczniów do przedmiotów związanych z przedsiębiorczością, we wzajemne zaufanie i satysfakcjonującą współpracę. Kierowniczka Projektów (DT Week, Ogólnopolskie Dni Uważności).

.

🔵 O przyszłości w codzienności – zarządzanie zmianą w edukacji

czwartek, 22 sierpnia 2024 r., g. 14

Rozmowy o edukacji odbywają się zazwyczaj poza szkołą i na poziomie wystarczająco ogólnym, żeby wszyscy musieli się zgodzić z koniecznością wdrożenia postulowanych zmian. To rozmowy, w których często napotykamy listy najnowszych trendów edukacyjnych, magiczne rozwiązania i stwierdzenie, że „Wystarczy tylko…” poprzedzone pełnym troski pytaniem: „Kiedy my wreszcie zrozumiemy…” To spotkanie jest zaproszeniem do zupełnie innej rozmowy o zmianie w edukacji. O procesie i grze nieskończonej. O szkole, która się uczy. O tym, że nie wystarczy tylko… O tym, że już zrozumieliśmy. I o tym, że między zrozumieniem a zmianą jest bardzo dużo bardzo zwyczajnej pracy.

Urszula Jasieńska – nauczycielka i koordynatorka programu IB PYP w Kanadyjskiej Szkole Podstawowej w Warszawie. Związana z Instytutem Edukacji Pozytywnej. Pracuje z osobami uczącymi i uczącymi się w podejściu inquiry-based learning. Wierzy w proste rozwiązania z wielką mocą, współpracę w pokoju nauczycielskim i nauczanie zintegrowane do późnej starości. Uczy, jak zacząć uczyć się przez całe życie już dziś.


.

>> Regulamin udziału w konferencji 
Chcesz wykorzystać design thinking u siebie?