Jędrzej Szynkowski

 

Pomaga rozwiązywać problemy w twórczy sposób.

Specjalizuje się w psychologii kreatywności i technikach twórczego rozwiązywania problemów. Wspiera uczelnie, organizacje pozarządowe i biznes, tworząc autorskie programy szkoleniowe oraz inicjując działania dedykowane rozwijaniu kreatywności. Publikuje teksty poświęcone kreatywności na swoim blogu (szynkowski.eu), w prasie i na portalach tematycznych (psychologia-spoleczna.pl, grupaset.pl, magazyn Forward, Inspiracje Psychologiczne).

Stale podnosi swoje kompetencje – od 2012 roku uczestniczył w blisko 40 kursach, szkoleniach i konferencjach branżowych. Posiada uprawnienia psychologa, trenera biznesu i certyfikowanego moderatora design thinking.

Linkedin

www

 

Wybrane doświadczenie z zakresu metod kreatywnych i design thinking:

  • Rozwój Kompetencji Cyfrowych (Freeformers i Facebook) – moduł poświęcony innowacjom, wprowadzający do twórczego rozwiązywania problemów w oparciu o design thinking
  • realizacja Programu Ambasadorski Biura Karier UŁ – program, w ramach którego studenci uczelni – w oparciu o proces design thinking – generują propozycje uzupełniające tradycyjną ofertę Uniwersytetu Łódzkiego
  • Przystanek Pomysł (Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego) – wakacyjny kurs kreatywności dla studentów i absolwentów
  • wsparcie konferencji Creative Vibes (Koło Kreatywności Biznesowej BIZAKTYWNE) – prelekcja oraz warsztaty „Nieoczywiste perspektywy”
  • wsparcie pracowników Instytutu Geografii Miast i Turyzmu UŁ w przebudowaniu programu przedmiotu, zachęcającego studentów do pracy metodą projektową
  • szkolenia dla przyszłych moderatorów design thinking

 

>> zapraszamy do rozmowy